Weer
Beoordeling lange termijn
Beoordeling door meteoroloog
Geldig van woensdag 08 april tot maandag 20 april
Synoptische ontwikkeling
Tot en met zaterdag blijven we onder invloed van hogedrukgebieden zich veelal in onze omgeving of boven Centraal-Europa ophouden, waarmee we overwegend te maken houden met de aanvoer van warme en relatief droge lucht vanuit het zuiden of oosten. Volgende weekeinde trekt de hogedruk geleidelijk richting Oost-Europa en komen we in onze omgeving in een zadelgebied terecht. Vanaf maandag 13 april zijn er meerdere scenario's mogelijk. In een klein deel (30%) zien we dat West-Europa meer onder invloed komt van lagedrukgebieden boven de Atlantische Oceaan en er een zonale stroming op gang komt, waarmee de luchtsoort minder warm maar vooral een stuk vochtiger zal worden. In het resterende deel van de ENS-leden (70%) zien we toch min of meer aanhoudende hogedrukinvloed in onze omgeving, waarbij de positie van het zwaartepunt van deze hogedruk zal bepalen in welke luchtsoort we terecht gaan komen. Ongeveer de helft van deze groep ENS-leden laat de hogedruk vanaf de Azoren opbouwen ten westen of noordwesten van ons, waardoor een noordelijke stroming koele en vochtige lucht zal aanvoeren. De andere helft laat het hogedrukgebied weer doorlopen naar Centraal-Europa waardoor we met een aflandige aanvoer opnieuw in de warme lucht terecht komen.
Modelbeoordeling en onzekerheden
Tot en met volgende week vrijdag is het ENS redelijk eensgezind in een voortzetting van het stabiele, warme en droge weertype. Vanaf volgend weekeinde zien we de spreiding in met name de windrichting en de temperatuur flink toenemen, hetgeen het gevolg is van de toenemende onzekerheid in de positie van de hogedrukgebieden. Vanaf maandag 13 april zien we de verschillende scenario's duidelijk toe in de grote spreiding in het ENS. Een zonale stroming brengt ook storingen dichterbij, hetgeen duidelijk terug te vinden is in de 30-40% neerslagkans. Het merendeel van de leden blijft echter overwegend droog onder invloed van hogedrukgebieden in onze omgeving. Bij de windrichting zien zowel een cluster rond de zuidwest (zonaal), rond de noordwest (hogedruk ten westen) en de oost (hogedruk ten noordoosten), hetgeen resulteert in een ruime range aan mogelijk temperaturen. Een zonale stroming geeft temperaturen rond normaal, een noord-component in de wind in temperaturen beneden normaal en een aflandige stroming in temperaturen boven normaal.
Samenvatting meerdaagse-periode:
Perioden met zon, droog en maximumtemperaturen rond de 20 graden. In het weekeinde geleidelijk lagere temperaturen en kans op een bui.
Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk waarschijnlijk licht wisselvallig met temperaturen rond of iets onder normaal. Gaandeweg de periode een toenemende kans op de terugkeer van het droge, zonnige en warme weertype.

Paraaf meteoroloog: wijs
Uitgifte: 06/04/2020 04.43 uur LT